Котила (Litters)

 

Котило A
Роден на : 26/11/2008
Баща : SC N* Wachiris Just Joy
Майка : IC N*Wachris Hanin    
Котило C
Роден на : 25.09.2009
Баща : SC N* Wachiris Just Joy
Майка : IC N*Wachris Hanin    
Котило D
Роден на : 11/02/2010
Баща : SC Chulio Han Pretty Coon, CZ
Майка : BG*Karelian Light`s Adelaida Beauty       
Котило G
Роден на : 08/10/2010
Баща : SC Chulio Han Pretty Coon, CZ
Майка : BG*Karelian Light`s Adelaida Beauty       
Котило I
Роден на : 03/04/2011
Баща : SC N* Wachiris Just Joy
Майка : IC N*Wachris Hanini       
Котило L
Роден на : 08/08/2012
Баща : SC Chulio Han Pretty Coon, CZ
Майка : BG*Karelian Light`s Adelaida Beauty       
Котило M
Роден на : 10/01/2012
Баща : SC N* Wachiris Just Joy
Майка : IC N*Wachris Hanin       
Котило N
Роден на : 08/08/2012
Баща : SC Chulio Han Pretty Coon, CZ
Майка : BG*Karelian Light`s Adelaida Beauty       

Котило T
Роден на : 07/11/2013
Баща : SC Chulio Han Pretty Coon, CZ
Майка : RU*Starark Udacha       

Котило U
Роден на : 24/12/2013
Баща : SC Chulio Han Pretty Coon, CZ
Майка : BG*Karelian Light`s Infinity Aetemita Bliss       

Котило W
Роден на : 14/08/2014
Баща : SC Chulio Han Pretty Coon, CZ
Майка : RU*Starark Udacha       

Котило X
Роден на : 17/08/2014
Баща : SC N* Wachiris Just Joy
Майка : StarArk Yuta